Călimăneşti, o staţiune tot mai atractivă

La propunerea primarului Florinel Costantinescu, Consiliul Local Călimăneşti a rectificat recent bugetul oraşului pe anul 2023 şi a modificat lista de investiţii. Conform primei anexe a HCL 86, veniturile estimate de încasat se ridică la 81.600.050 lei, din care 6.885.300 lei reprezintă excedentul din anii anteriori. Cât priveşte programul de investiţii, având în vedere toate sursele de finanţare, autorităţile locale iau în calcul un buget de 55.101.800 lei. Până la finele anului, se aşteaptă la venituri de aproape 5,2 mil. lei din TVA şi la 44,8 mil. lei – subvenţii de la bugetul de stat şi de la Uniunea Europeană. În lista de investiţii, apar, printre altele, construirea sediului Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă, a unei creşe cu maxim 7 grupe şi a unei grădiniţe cu program prelungit cu capacitate de cel mult 160 de locuri (documentaţii tehnico-economice), investiţii în unităţile de învăţământ existente, creşterea eficienţei energetice la Şcoala „Şerban Vodă Cantacuzino”, Baza sportivă de tip 1 de la Seaca (adaptare teren), recondiţionarea terenurilor de sport, modernizarea şi extinderea vestiarelor, documentaţiile tehnico-economice pentru Centrul de agrement de la Seaca, cu dotările şi utilităţile aferente, PUZ-ul zonei nautice, reabilitarea serei, achiziţia imobilului de pe str. T. Vladimirescu nr. 8, consolidarea, reabilitarea şi modernizarea imobilului cu destinaţia de centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice din Călimăneşti, documentaţia tehnico-economică pentru noile locuinţe sociale, PUG-ul oraşului, creşterea eficienţei energetice a blocurilor 1, 2, R1, R2, 7, 3 ş.a.m.d., noi surse de producţie a energiei din surse regenerabile, reţea subterană de telefonie şi Internet, digitalizarea serviciilor publice, extinderea reţelelor de apă, canalizare şi supraveghere video, Strategia de dezvoltare urbană cu orizont 2027, PUZ pe Strada Serei, modernizarea zonelor de comerţ, achiziţia unui cort pentru evenimente şi a unor utilaje pentru lucrări edilitare (buldoexcavator, tractor, miniîncărcător etc), amenajarea staţiei de compost şi a platformei de depozitare, insule ecologice digitalizate, recondiţionarea punctelor termice, a reţelelor de distribuţie şi de transport, refacerea podului peste Olt, pe Strada Taberei (expertiză tehnică etc.), punerea în siguranţă a conductei de gaze, pe Calea lui Traian, la Spak, refacerea punţii pietonale peste Valea Satului, la Aprodu, punerea în siguranţă a zonelor supuse eroziunii solului, pe Calea lui Traian, la Mămularu Berbece şi la Ilinca Maria (Teaua), continuarea modernizării străzilor, proiect de 36 de milioane de lei, investiţii în spaţiile publice, extinderea şi reabilitarea trotuarelor, repararea unor căi de acces de interes local şi lista ar putea continua. Cu fonduri europene şi de la bugetul local, se au în vedere 21 de investiţii: reabilitarea primăriei, modernizarea Şcolii I-IV Jiblea Nouă, a Casei de cultură Florin Zamfirescu, a Centrului cultural recreativ Jiblea Nouă, a Centrului multifuncţional, amenajarea Pădurii – parc despre care am mai vorbit (proiect de aproape 26 mil. lei), creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public, noua piaţă de peşte şi produse agroalimentare, extinderea sistemului de gaze, îmbunătăţirea serviciilor de protecţie a mediului în zona pescărească, capacităţi noi de producere şi de distribuţie a energiei din surse geotermale, investiţii în infrastructura urbană pentru creşterea atractivităţii staţiunii, modernizarea străzilor în zona Călimăneşti – Căciulata şi achiziţia de mijloace de transport moderne pentru transportul public. În lista investiţiilor cu bani prin PNRR şi de la bugetul local, apar 5 obiective: creşterea eficienţei energetice a sediului primăriei, a Şcolii Şerban Vodă Cantacuzino, reabilitarea castrului roman Arutela şi amenajarea unor spaţii multifuncţionale în zona acestuia, construirea unor insule ecologice digitalizate în staţiune şi sistem de transport inteligent la nivelul localităţilor membre ale ADI Transport. Sigur, proiectele se află în diverse staţii. Unele sunt aproape finalizate şi necesită eforturi mai mici, altele se află în stadii incipiente şi vor continua şi anii viitori. (va urma)

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top